Czy WIBOR jest legalny? Ważne informacje dla kredytobiorców

Czy WIBOR jest legalny Ważne informacje dla kredytobiorców

WIBOR jest jednym z podstawowych wskaźników wykorzystywanych do określenia wysokości odsetek od kredytów bankowych i innych instrumentów finansowych w Polsce. WIBOR określa stawkę procentową, po której banki oferują kredyty między sobą na rynku międzybankowym.

Wskaźnik ten służy do ustalania stóp procentowych dla różnych produktów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty konsumpcyjne, depozyty bankowe i inne produkty finansowe oferowane przez banki. Czy jednak jest legalny?

Ważne decyzje dotyczące WIBOR-u. Dowiedz się, co to oznacza dla ciebie!

Sąd Okręgowy w Katowicach zdecydował o wykreśleniu tymczasowym wskaźnika WIBOR z umowy kredytowej, co może mieć wpływ na sposób naliczania odsetek od kredytów. Czy to rzeczywiście oznacza, że WIBOR może okazać się nielegalny? Na razie wciąż jest sporo wątpliwości, a batalia, która czeka złotówkowiczy może się okazać równie długa, jak w przypadku kredytów zawieranych we frankach szwajcarskich. Nie oznacza to jednak, że nie warto dochodzić swoich praw przed sądami.

W sytuacji, w której WIBOR zostałby uznany za nieuczciwy, banki musiałyby zwrócić kredytobiorcom środki pobrane na podstawie nieprawidłowo naliczonych odsetek, a nowe kredyty obliczane byłyby na podstawie innego wskaźnika. Złotówkowicze mają więc sporo do wygrania, jeśli sądy przychyliłyby się do ich interpretacji.

Możesz również polubić…